Dixardín explora novas liñas de actividade a través dun proxecto que financia CEPES